עיתון

שם מלא: 
נתנאל

דואר אלקטרוני -

5370877@gmail.com

טלפון: 
0534100210
5000 עותקים 12 עמודים