הקלטה שיר

שם מלא: 
חני גלאי

דואר אלקטרוני -

CHANI34523@GMAIL.COM

שיר בת מצווה